QLAB Analiza w badaniach kardiologicznych

Kategoria: Ultrasonografy

Jest to modułowe oprogramowanie realizujące najrozmaitsze funkcje najczęściej w obszarze naukowym jak obróbka i przetwarzanie obrazów w trybie 3D/4D czy analiza odkształceń w spoczynku czy dynamicznie rejestrowanych podczas wykonywania próby wysiłkowej. Warto nadmienić, że wśród modułów QLaba są moduły do analizy obrazów 3D innych niż serce narządów oraz moduł do analizy blaszki miażdżycowej

Zapytaj...