Serwis

Nasza firma dokonuje instalacji, szkoleń w zakresie obsługi, przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, drobnych napraw w zakresie sprzętu wymienionego w ofercie oraz modeli oferowanych przez firmę Hewlett-Packard Sonos 100CF, Sonos 1000/1500, Sonos 2000/2500, Sonos 5500/4500.

 

Kontakt z Działem Serwisu:

Tel. (46) 831 84  65

 

Kalkulacja kosztów obejmuje dwie pozycje dojazd tam i z powrotem oraz usługę z ceną zryczałtowaną i/lub naprawę uwzględniającą cenę części nowej wraz z jej wymianą.