Angionica

AngioExpert

AngioExpert jest pierszym komercyjnym aparatem do oceny krążenia naczyniowego oraz regulacji metabolicznej techniką FMSF

AngioExpertwykorzystuje technikę FMSF opartą na pomiarze zmian intensywności fluorescencji NADH w skórze przedramienia w czasie

AngioExpert oferuje unikalny potencjał diagnostyczny, który nie jest dostępny innymi technikami przeznaczonymi do oceny mikrokrążenia.

AngioExpert oferuje test diagnostyczny FMSF-PORH (Flow Mediated Skin Fluorescence-Post Occlusive) oparty na analizie odpowiedzi ischemicznej, hiperemicznej oraz na analizie oscylacji mikrokrążenia.