ClearVue 550

Kategoria: Ultrasonografy

Aparat z 19 calowym monitorem na przegubowym ramieniu o możliwości regulacji w trzech płaszczyznach. Aparat doposażono w opcje skrzyżowanych ultradźwięków, automatykę liczenia pulsacyjności i rezystywności na widmie ruchomym oraz obrazowanie panoramiczne w zastosowaniach naczyniowych. Należy dodać, że są to opcje dodatkowo płatne. Aparat jest polecany dla osób o wyższych wymaganiach diagnostycznych. Co istotne z praktycznego punku widzenia to że, nie ma różnic między tymi modelami w zastosowaniach kardiologicznych.

Zapytaj...