• Sortowanie w rzędach
  • Sortowanie w kafelkach
  Nazwa Opis Kategoria
record.dat.jpgTC70
Aparat TC20/TC30/TC50/TC70 Aparaty montowane na wózkach, różniące się wielkością ekranu oraz modułem pacjenta, w którym... Kardiografy
record.dat.jpgHolter zymed
Holter Zoymed System do analizy ekg System do analizy ekg składający się z oprogramowania (analizatora) oraz rejestratorów ekg. Rejestratory... Kardiografy